«Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder» – Sluttanalyserapport – Sammendrag

Keywords:

Dette sammendraget er basert på rapporten om hovedresultatene fra et treårig prosjekt for Europaparlamentet, ledet av EU-OSHA om utfordringer til yrkesmessig sikkerhet og helse fra en aldrende arbeidsstyrke.

Resultatene er basert på gjennomgåelser om aldring og HMS, rehabilitering og tilbakevending til arbeid; en undersøkelse av gjeldende politikk, programmer og initiativer for opprettholdbart arbeid, inkludert de som er relatert til rehabilitering og tilbakevending til arbeid, i de 28 EU medlemsstatene og de fire EFTA-land; og om en analyse av drivkraften for implementering av prevensjon og helsefremmende praksis for en aldrende arbeidsstyrke på arbeidsplassnivå.

Prosjektet forsøkte også å vurdere kravene til HMS-systemer om å ta en aldrende arbeidsstyrke med i betraktningen og sikre bedre prevensjon for alle gjennom arbeidslivet.

Last ned in: en