Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder: Sluttrapport med samlet analyse

Keywords:

Denne rapporten bygger på hovedfunnene i et treårig pilotprosjekt som ble igangsatt av Europaparlamentet og ledet av EU-OSHA, om de utfordringer for helsen og sikkerheten på arbeidsplassen som en aldrende arbeidsstyrke utgjør.

Funnene er basert på gjennomganger av forskningen om aldring og HMS, rehabilitering og tilbakevending til arbeid; på en undersøkelse av gjeldende retningslinjer, programmer og initiativer for et bærekraftig arbeidsliv, herunder i tilknytning til rehabilitering og tilbakevending til arbeid, i de 28 EU-medlemsstatene og fire EFTA-statene; og på en analyse av drivkreftene bak gjennomføringen av forebyggende og helsefremmende praksis for en aldrende arbeidsstyrke på arbeidsplassnivå.

Prosjektet hadde også som mål å vurdere hvordan HMS-systemer kan ta hensyn til at arbeidsstyrken eldes, og sikre bedre forebygging for alle gjennom hele arbeidslivet.

Last ned in: en