Arbeidstilsynets risikobaserte strategi: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (kasus NO1)

Keywords:

Arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med over 220 000 landbaserte bedrifter for å fremme et bedre arbeidsmiljø. Denne kasusstudien beskriver den risikobaserte strategien tilsynet bruker for å optimalisere inspeksjonsplanene og oppnå dette.

Ved hjelp av en rekke informasjonskilder, fra tips til offisielle rapporter, bruker inspektørene strategien – og deres kompetanse – for å nå bransjer, bedrifter og de arbeidstakerne som står overfor de største risikoene. Strategien dekker forskjellige arbeidsmiljøutfordringer og kan potensielt overføres for å skape verdier i EUs medlemsland.

Last ned in: en