Bedriftshelsetjenesten i Norge: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (kasus NO5)

Keywords:

Ifølge arbeidsmiljøloven skal visse bransjer ha en bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet kontrollerer om bedriftene følger opp dette, og om bedriftshelsetjenesten brukes etter hensikten.

Denne kasusstudien viser at det er stor variasjon i hvordan bedrifter og bedriftshelsetjenester samarbeider om arbeidsmiljøspørsmål. Nylige endringer i arbeidsmiljøloven skifter fokus fra personlige helsetjenester til å sikre at bedrifter får hjelp i deres systematiske arbeid med bedriftshelsetjenesten. Et positivt resultat er at bedriftene nå må bruke bedriftshelsetjenesten til risikovurderinger.

Last ned in: en