Norges erfaringer og lærdommer fra covid-19-pandemien: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (Case NO3)

Keywords:

Da covid-19-pandemien dukket opp, fortsatte omtrent halvparten av Norges ansatte å jobbe på sin faste arbeidsplass. Arbeidstilsynet ble bedt om å gi støtte og fremme etterlevelse av nye smittevernforskrifter

Denne kasusstudien skisserer hvordan Arbeidstilsynet bidro til å begrense risikoen for virusspredning ved å gi råd om etterlevelse på norske arbeidsplasser, blant annet for arbeidsinnvandrere. Tilsynet har gjort endringer i sin inspeksjonspraksis og vedtatt digitale plattformer for å nå både bedrifter og deres arbeidstakere.

Last ned in: en