Arbeidstilsynets telefontjeneste: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (kasus NO4)

Keywords:

Arbeidstilsynet har en telefontjeneste som bistår ved spørsmål om rettigheter og plikter på norske arbeidsplasser. Den gir relevante aktører den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å overholde relevante forskrifter.

Som denne kasusstudien viser, sørger denne veilednings- og rådgivningstjenesten for at arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og andre effektivt får den informasjonen de trenger. Dette gjelder også for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere, med informasjon på ytterligere fem språk og fra et team med variert yrkesbakgrunn.

Last ned in: en