Regionale verneombud i Norge: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (kasus NO6)

Keywords:

Det er særlig behov for regionale verneombud (RVO-er) i flere bransjer som bygg og anlegg samt hotell, restaurant og renhold. RVO-ene sørger for at selskapene har et valgt verneombud med nødvendig opplæring.

Denne kasusstudien fokuserte på RVO-ordningen i Norge innen bygg og anlegg og innen hotell, restaurant og renhol. Hver studie presenterer en ny situasjon med hensyn til hvordan RVO-ene fyller sine funksjoner i den bransjen de jobber. RVO-ene har de siste årene blitt mer tilgjengelige via digitale midler for å nå ut til flere og bli mer synlige.

Last ned in: en