Norges strategi for å bidra til etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen: Arbeidstilsynets og de forebyggende tjenestenes rolle

Keywords:

Denne rapporten legger fram funnene fra forskning på den rollen Arbeidstilsynet og de forebyggende tjenestene spiller i Norge når det gjelder å bidra til at arbeidsmiljølovgivningen blir fulgt. Den beskriver Norges nåværende HMS-strategi og skisserer resultater fra seks temaspesifikke kasusstudier.

Tilsynet har gjennomgått en viktig utvikling de siste årene, blant annet under pandemien, som har bidratt til å styrke arbeidet med å fremme og håndheve etterlevelse av arbeidsmiljølovgivningen. Rapporten drøfter også hvorvidt de forskjellige aktivitetene med sikte på bedre HMS i Norge er overførbare til andre land.

Last ned in: en