Eksterne forebyggende tjenester i Norge – betraktninger og overførbarhet

Keywords:

Dette notatet fokuserer på den rollen eksterne forebyggende tjenester spiller i Norge på to aktivitetsområder: bedriftshelsetjenesten og ordningen med regionale verneombud (RVO-er). Dette bidrar til at forskrifter og arbeidsmiljøpraksis blir fulgt.

Bedriftshelsetjenesteordningen bidrar til forbedringer på norske arbeidsplasser. RVO-ordningen har nødvendigvis forskjellige vilkår for forskjellige bransjer, men for alle sikrer den at bedrifter som er pålagt å ha et valgt verneombud, har et verneombud med nødvendig opplæring. Overførbarhet til andre europeiske land blir også tatt opp.

Last ned in: en