E-fact nr. 66: Vedlikehold og farlige stoffer

Keywords:

Vedlikeholdsarbeidere kommer i nærkontakt med et bredt spekter av kjemikalier som ofte er farlige. Avhengig av hvilken type kjemikalie det er snakk om, kan disse kjemikaliene ikke bare forårsake sykdommer som hudsår eller kreft, men mange av dem er svært lettantennelige og eksplosjonsfarlige. Denne e-fact-artikkelen fokuserer på de særskilte risikoene knyttet til ulike farlige stoffer som vedlikeholdsarbeidere generelt blir eksponert for, og gir noen grunnleggende anbefalinger om hvordan disse risikoene kan håndteres, herunder noen eksempler på beste praksis.

Last ned in: cs | el | en | hu | lv | mt | no | pt |