Sirkulærøkonomi og arbeidsmiljø og helse: Politiske pekepinner og tiltak for sentrale interessenter

Keywords:

Viktige endringer i EUs politikk supplerer tiltak med sikte på en mer bærekraftig praksis. Det er ikke til å unngå at overgangen til en sirkulærøkonomi vil føre til konsekvenser for arbeidsplasser samt arbeidsmiljø og helse (HMS).

Denne rapporten inneholder spesifikke politiske pekepinner og tiltak for interessenter som kom fram av EU-OSHAs framsynsstudie om sirkulærøkonomien og dens mulige innvirkninger på arbeidsmiljø og helse. Den gir også en oversikt over de viktigste grønne tiltakene på EU-nivå som støtter formidling på tvers av politikk.

Last ned in: en | fi | fr | nl |