Framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse: Bedre arbeidsmiljø for sårbare arbeidstakere

Keywords:

Mer bærekraftig praksis er innen rekkevidde takket være endringer i EUs politikk og relaterte tiltak. Tiltak på dette området gir løfte om en positiv utvikling med hensyn til klimaendringer, arbeidsplasser samt arbeidsmiljø og helse.

Denne rapporten fokuserer på sårbare arbeidstakere, på bakgrunn av innholdet i EU-OSHAs framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse. Den dekker potensielle arbeidsmiljøkonsekvenser for denne gruppen og kommer med tiltak som kan forbedre fremtidsutsiktene.

Last ned in: en | fr | hr | lt |