Framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse: prosess og hovedfunn

Keywords:

EUs politikk og tiltak fokuserer på mer bærekraftig praksis. I tillegg til å redusere konsekvensene av klimaendringer, vil disse utviklingene også påvirke arbeidsplasser samt arbeidsmiljø og helse (HMS). EU-OSHA har vurdert virkningen av sirkulærøkonomi og dens potensielle konsekvenser for arbeidsmiljø og helse fram til 2040.

Denne rapporten presenterer en oversikt over prosessen og hovedfunnene fra fase 1 og 2 av EU-OSHAs framsynsstudie om fremtidige virkninger av sirkulærøkonomien og fremhever potensielle arbeidsmiljømuligheter og -risikoer.

Last ned in: bg | cs | en | es | fr | pl |