Framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse: Fase 2 – mikroscenarier

Keywords:

Overgangen til en sirkulærøkonomi krever nye forretningsmodeller og nye arbeidsmåter som kan føre til nye risikoer for arbeidstakeres helse og sikkerhet. Denne rapporten presenterer resultatene fra fase 2 av denne framsynsstudien om sirkulærøkonomi.  Det involverte dialog med interessenter på fire workshoper i 2022.

Under disse workshopene utforsket deltakerne fremtidige muligheter og identifiserte spesifikke implikasjoner for arbeidsmiljø og helse. Basert på disse diskusjonene presenterer rapporten sentrale tiltak som er nødvendige for en menneskesentrert tilnærming til arbeidsmiljø og helse i forbindelse med overgangen til en sirkulærøkonomi i Europa.

Last ned in: en