Framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse: Slik kan utsiktene forbedres for de mest berørte sektorene

Keywords:

Bærekraftig praksis får stadig mer støtte gjennom endringer i EUs politikk og relaterte tiltak. EU-OSHA har vurdert virkningen av sirkulærøkonomi og dens potensielle konsekvenser for arbeidsmiljø og helse fram til 2040.

Denne rapporten bygger på EU-OSHAs siste framsynsstudie om sirkulærøkonomi og dens fremtidige konsekvenser. Alternativene som fremgår av funnene, gir politiske beslutningstakere og interessenter muligheten til å forbedre arbeidsmiljø og helse i fire av de mest berørte sektorene: bygg og anleggs-, energi-, industri- og transportsektoren.

Last ned in: en | fi | pl |