Υποστήριξη της συμμόρφωσης: ενδυνάμωση των επιχειρήσεων ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Το ερευνητικό πρόγραμμα του EU-OSHA για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΕΑΥ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κλίματος που ενθαρρύνει, υποστηρίζει και συνδράμει τους οργανισμούς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Το έργο προσφέρει καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές που μπορούν να ενσωματωθούν στην οργανωτική νοοτροπία μιας επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |