Přezkum úspěšných srovnávacích iniciativ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Evropská agentura pro bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) definuje srovnávání jako „plánovaný proces, jehož prostřednictvím organizace porovnává své procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s jinými organizacemi, aby zjistila, jak snížit počet úrazů a nemocí z povolání, zlepšit dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo snížit náklady na dodržování předpisů“. Na základě uvedené definice bylo celkovým cílem tohoto projektu přezkoumat srovnávací programy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které byly zavedeny na úrovni odvětví, členských států nebo na evropské úrovni. Šetření si také kladlo za cíl posoudit případné přínosy a také nedostatky uvedených programů a určit klíčové faktory a hlavní překážky jejich úspěchu.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |