Přístup Norska k podpoře dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: úloha inspektorátu práce a služeb prevence

Keywords:

Tato zpráva představuje zjištění výzkumu týkajícího se úlohy orgánu inspekce práce a služeb prevence v Norsku při podpoře dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Popisuje současnou norskou strategii v oblasti BOZP a předkládá výsledky šesti případových studií zaměřených na konkrétní témata.

Příslušný orgán v posledních letech, a to i během pandemie, prošel významnými změnami, které zlepšily podporu dodržování předpisů v oblasti BOZP a jejich prosazování. Zpráva se rovněž zabývá přenositelností různých činností zaměřených na zlepšení BOZP v Norsku do jiných zemí.

Stáhnout in: en