Strategie norského inspektorátu práce založená na rizicích: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 1)

Keywords:

Norský Úřad inspekce práce je zodpovědný za dohled nad více než 220 000 podniků v zemi s cílem podporovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V této případové studii se popisuje strategie založená na rizicích, kterou úřad využívá k optimalizaci inspekčních plánů a k jejich naplňování.

Inspektoři využívají celou řadu informačních zdrojů, od důvěrných upozornění až po oficiální zprávy, a uplatňují strategii – a používají své odborné znalosti – k tomu, aby navázali kontakt s průmyslovými odvětvími, podniky a pracovníky, kteří čelí největším rizikům. Strategie zahrnuje různé výzvy v oblasti pracovního prostředí a je potenciálně přenositelná, tudíž může být hodnotná i pro členské státy EU.

Stáhnout in: en