Meziagenturní spolupráce v oblasti boje proti trestné činnosti v Norsku: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 2)

Keywords:

Norská meziagenturní spolupráce v oblasti boje proti trestné činnosti se vyvinula z vládní iniciativy zaměřené na řešení problémů souvisejících s trestnou činností v souvislosti s výkonem práce a tzv. sociálním dumpingem. V této případové studii se zkoumá, jak tato spolupráce přispívá k řešení porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (trestná činnost související s výkonem práce) a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro zahraniční pracovníky (sociální dumping).

Spolupráce mezi čtyřmi zúčastněnými agenturami představuje výzvy, například pokud jde o sdílení informací a neexistenci společného informačního systému. Dosáhla však úspěchů při posilování boje proti trestné činnosti související s výkonem práce.

Stáhnout in: en