Telefonická služba norského inspektorátu práce: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 4)

Keywords:

Úřad inspekce práce provozuje telefonickou službu, která pomáhá zodpovídat dotazy týkající se práv a povinností na norských pracovištích. Poskytuje příslušným subjektům znalosti a nástroje, které potřebují k zajištění souladu s platnými právními předpisy.

Jak se ukazuje v rámci této případové studie, tato poradenská a konzultační služba účinně pomáhá zaměstnavatelům, pracovníkům, zástupcům pro bezpečnost a dalším osobám získávat potřebné informace. To platí i pro zahraniční zaměstnavatele a pracovníky, kterým informace poskytuje tým s různou profesní minulostí v dalších pěti jazycích.

Stáhnout in: en