Norská služba pracovního lékařství: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 5)

Keywords:

Zákon o pracovním prostředí (WEA) v Norsku ukládá povinnost, aby určitá odvětví měla službu pracovního lékařství. Norský úřad inspekce práce kontroluje, zda podniky tuto povinnost dodržují a zda je služba pracovního lékařství používána tak, jak bylo zamýšleno.

Tato případová studii poukazuje na velké rozdíly v tom, jak podniky a služby pracovního lékařství spolupracují v záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V důsledku nedávných změn zákona o pracovním prostředí se pozornost přesouvá od osobní zdravotní péče k zajištění pomoci podnikům v jejich systematickém úsilí o zajištění BOZP. Jedním z pozitivních výsledků je, že podniky musí nyní při hodnocení rizik využívat služby pracovního lékařství.

Stáhnout in: en