Norští regionální zástupci pro bezpečnost: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 6)

Keywords:

Regionální zástupci pro bezpečnost (RVO) jsou zapotřebí zejména v některých odvětvích, jako je stavebnictví, hotely, restaurace a úklid. RVO zajišťují, aby ve společnostech byl zvolený zástupce pro bezpečnost s požadovanou odbornou přípravou.

Tato případová studie se zaměřila na norský systém RVO ve stavebnictví a v odvětví úklidu, v hotelích a restauracích. Každé odvětví představuje jinou situaci s ohledem na způsob, jakým RVO plní své funkce, a ve vztahu ke konkrétnímu odvětví, v němž působí. RVO lze v posledních letech snáze kontaktovat digitálními prostředky, čímž se rozšířil jejich dosah a viditelnost.

Stáhnout in: en