Zkušenosti a ponaučení Norska v souvislosti s pandemií covidu-19: podpora dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případ č. 3)

Keywords:

Když vypukla pandemie covidu-19, přibližně polovina norských zaměstnanců nadále pracovala na svém obvyklém pracovišti. Norský Úřad inspekce práce byl požádán, aby poskytoval podporu a prosazoval dodržování nových předpisů týkajících se kontroly infekce

V této případové studii se popisuje, jak tento úřad přispěl k omezení rizika šíření viru tím, že poskytoval poradenství ohledně dodržování předpisů na norských pracovištích, a to i pro pracovníky z řad přistěhovalců. Úřad provedl změny ve svých inspekčních postupech a zavedl digitální platformy, aby mohl lépe komunikovat jak s podniky, tak s jejich zaměstnanci.

Stáhnout in: en