Činnosti norského orgánu inspekce práce v rámci prosazování předpisů a poskytování poradenství – úvahy a přenositelnost

Keywords:

Tento informační dokument představuje čtyři hlavní činnosti prováděné norským orgánem inspekce práce. Všechny mají potenciál být přenositelné do členských států EU.

Zaprvé, strategie orgánu založená na rizicích má při využití všech dostupných opatření vysokou účinnost. Zadruhé, úspěchy meziagenturní spolupráce v oblasti boje proti trestné činnosti jsou připisovány společnému umístění zúčastněných agentur, které umožňuje účinné sdílení informací. Telefonní služba je velmi efektivní díky využívání týmu složeného z pracovníků různých profesí a zavedení chatbota. A v neposlední řadě jsou představeny poznatky získané během pandemie covidu-19.

Stáhnout in: en