Externí služby prevence v Norsku – úvahy a přenositelnost

Keywords:

Tento informační dokument se zaměřuje na úlohu externích služeb prevence v Norsku, a sice ve dvou oblastech činnosti: služby pracovního lékařství a systém regionálních zástupců pro bezpečnost. Tyto služby podporují dodržování předpisů a postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém služeb pracovního lékařství přispívá ke zlepšování situace na norských pracovištích. Systém regionálních zástupců pro bezpečnost má nevyhnutelně různé podmínky pro jednotlivá odvětví, ale pro všechny zajišťuje, aby společnosti, které musí mít voleného zástupce pro oblast bezpečnosti, měly zástupce, který absolvoval požadovanou odbornou přípravu. Dokument se také zabývá přenositelností řešení do jiných evropských zemí.

Stáhnout in: en