Informační list 100 – Evropské politiky a příklady správné praxe související s bakterií Legionella a legionářskou nemocí

Keywords:

Legionářská nemoc je obvykle považována spíše za otázku veřejného zdraví než záležitost související s ochranou zdraví při práci, ačkoli často postihuje pracovníky na místech s vysokým rizikem jejího propuknutí (mezi která patří prostory se stroji na výrobu mlhy, zubařské ordinace, zařízení k těžbě ropy nebo plynu na volném moři, myčky aut, zdravotnická a lázeňská zařízení a hotely). Tento informační list shrnuje aspekty expozice bakterii Legionella při práci. Vychází z přehledu evropských politik souvisejících s bakterií Legionella a legionářskou nemocí a případových studií zabývajících se způsoby kontroly rizik spojených s bakterií Legionella.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |