Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatizace fyzických úkolů na pracovišti pomocí systémů založených na umělé inteligenci: případy a doporučení

Keywords:

Vzhledem k tomu, že prodej průmyslových robotů se mezi roky 2020 a 2021 zvýšil o 31 %, jejich rostoucí zavádění na pracovištích představuje v oblasti BOZP nové příležitosti a výzvy. Tento informační dokument se zaměřuje na tři různě velké evropské společnosti, které v různé míře zavedly pokročilou robotiku pro automatizaci úkolů.

Zapojení pracovníků již na začátku procesu, jasné informování o důvodech a cílech automatizace a nabídka příležitostí odborné přípravy a vzdělávání – to byly některé z klíčových faktorů, které společnostem pomohly při zavádění.

Stáhnout in: el | en | fr | mt | ro |