Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Pokročilá robotika a systémy založené na umělé inteligenci na pracovišti: výzvy a příležitosti v oblasti BOZP vyplývající ze skutečných zavádění

Keywords:

Zavádění pokročilých robotických systémů nebo systémů založených na umělé inteligenci na pracovišti s sebou přináší výzvy, rizika a příležitosti v oblasti BOZP pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Tento informační dokument shrnuje obecné zkušenosti společností, které na pracovišti uvedené technologie zavedly, jejich vliv na pohodu pracovníků, sociální interakce, čas strávený před obrazovkou, rozmanitost úkolů a další aspekty. Přestože se konkrétní fyzické, organizační a psychosociální faktory mohou v závislosti na odvětví lišit, z důkazů vyplývá, že příležitosti v oblasti BOZP převažují nad souvisejícími výzvami nebo riziky.

Stáhnout in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |