Usnadňování přijetí systémů založených na umělé inteligenci na pracovišti a minimalizace dopadu na organizaci

Keywords:

S každou novou technologií zavedenou na pracovišti mohou zaměstnancům vzniknout nová rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Ačkoli některá z nich mohou být zřejmá již v průběhu zavádění, jiná se mohou objevit až postupem času.

Tento informační dokument pojednává o přínosech vytváření odolnosti. Základními aspekty vytváření odolnosti jsou důsledné monitorování kritických složek systému, identifikování oblastí pro zlepšení, reagování na potíže a učení se ze zkušeností. Společnosti je mohou použít, aby pomohly pracovníkům přijmout a správně používat nové robotické systémy nebo aplikace založené na umělé inteligenci.

Stáhnout in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |