Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Zavádění pokročilé robotiky a systémů založených na umělé inteligenci za účelem automatizace úkolů: hnací síly, překážky a doporučení

Keywords:

Překážkami pro úspěšné zavedení kolaborativních robotů na pracovišti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) mohou být zastaralé předpisy a odpor pracovníků. Ukázalo se však, že ve společnostech, které se včas zaměří na zlepšení komunikace v celé společnosti, začleňování pracovníků a získávání zkušeností, regulační povědomí a dialog usnadňují a zlepšují integraci těchto technologií.

Tento informační dokument zkoumá překážky a hnací síly pro BOZP, jak je uvádějí různé společnosti, které zavedly pokročilou robotiku nebo systémy založené na umělé inteligenci k automatizaci úkolů.

Stáhnout in: de | en | et |