Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Automatizace kognitivních úkolů na pracovišti pomocí systémů založených na umělé inteligenci: případy a doporučení

Keywords:

Norská společnost pro plynárenskou infrastrukturu, nezisková organizace se sídlem ve Spojeném království působící v oblasti žurnalistiky a politiky a německý konglomerát využívají integrované systémy založené na umělé inteligenci pro automatizaci kognitivních úkolů na pracovišti. Tyto systémy pomáhají pracovníkům plnit jejich hlavních úkolů a umožňují jim pracovat za lepších podmínek v oblasti BOZP.

Tento informační dokument zkoumá zkušenosti tří různě velkých společností a uvádí doporučení pro zavádění těchto technologií na pracovišti, a to s ohledem na fyzickou a duševní pohodu pracovníků a ochranu osobních údajů.

Stáhnout in: en