Advanced robotic automation: comparative case study report

Pokročilá robotická automatizace: zpráva porovnávající případové studie

Keywords:

Pokročilá robotika a systémy založené na umělé inteligenci používané pro automatizaci kognitivních a fyzických úkolů vykazují v mnoha odvětvích slibný potenciál. Tato zpráva přispívá k výzkumu jejich zavádění a řízení na evropských pracovištích, zejména pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Představuje výsledky 11 případových studií vypracovaných agenturou EU-OSHA, které poukazují na příležitosti, výzvy, hnací síly a překážky bezpečného zavádění těchto systémů. Doporučení se zaměřují na současné i budoucí využití, zejména pokud jde o uspořádání zaměřené na člověka a opatření na podporu jejich přijetí pracovníky.

Stáhnout in: en