Výroční zpráva za rok 2016 – shrnutí

Keywords:

Rok 2016 byl pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) důležitý, jelikož šířila poselství plynoucí z několika stěžejních projektů. Jednalo se o šíření výsledků druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) a prvotní zjištění projektu týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích.

Rozsáhlý projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu stárnoucí pracovní síly“, který si objednal Evropský parlament, byl završen a jeho výsledky byly využity v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Ta zažila velmi úspěšný rok a představila uživatelsky přívětivý elektronický průvodce a nástroj pro vizualizaci dat.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |