Summary - „Хотелиерство и ресторантьорство“ — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER)

Keywords:

Броят на опасностите, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР), в динамичния сектор на хотелиерството и ресторантьорството, е почти безкраен. Те включват, наред с останалото, ергономични рискове, температурни и въздушни замърсители, подхлъзвания/спъвания/падане, опасни вещества и рискове за безопасността, както и психосоциални рискове, включително непрекъснат контакт с клиентите и голямо работно натоварване и времеви натиск за спазване на кратки срокове по време на върхово натоварване.

В доклада на EU-OSHA се подчертават специфичните за секторите мерки за подобряване на управлението на риска, включително участието на работниците и служителите, както и въздействието на пандемията от COVID-19.  

Прочетете доклада „Хотелиерство и ресторантьорство“ — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) 

Преглед на всички резултати от проучването в сектора чрез визуализиране на данните от ESENER 

Изтегляне in: en