Словения: Контролиране на експозицията на работници на опасни вещества при производството на уреди за дома

Keywords:
Награди за добри практики за здравословни работни места, 2018—2019 г.
Отличена организация 

Словенското производствено дружество Gorenje d.d. предприема систематичен и съвместен подход за идентифициране и елиминиране на рискове от опасни вещества с участието на ръководството, работниците и техните представители, както и на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Чрез подмяна на оборудването и процесите и подобряване на управлението и мониторинга на химикалите дружеството е ограничило броя на използваните химикали, броя на изложените работници и нивата на експозиция. То не се ограничава до нормативните изисквания, поддържа текущ ангажимент за подобрение на безопасността и здравето на работниците и споделя знания с дружества в цяла Словения.

Изтегляне in: en | is | sl |