Презентация: Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции през 2023 г.

Keywords:

В настоящата презентация се прави преглед на доклада „Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции през 2023 г.“, в който се очертават неговите цели, структура и основни послания. Основният доклад разглежда различни показатели, тенденции и промени на положението в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Изтегляне in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |