Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Службите за превенция на безопасността и здравето при работа: гледната точка на специалистите

Keywords:

В настоящия документ е представена гледната точка на европейските специалисти в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Акцентът е текущия6 дебат относно ролята на службите за превенция (вътрешни и външни) в подкрепа на спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. В документа се представя подробно и настоящата панорама на службите за превенция. Освен това се подчертава необходимостта от започване на дебат на европейско равнище относно необходимите подобрения за хармонизиране на професията в областта на БЗР и работата на службите за превенция.

Изтегляне in: en