Fasctsheet 103 - Стратегии за обучаване на учителите как да преподават за риска

Keywords:

Фактологичната справка се основава на доклад, в който са представени примери на преподаващи и бъдещи учители, които получават обучение по безопасност и здраве при работа (БЗР) или по образование за риска. В идеалния случай всички учители следва да получат обучение по БЗР в хода на професионалната си кариера, а също как да вместват образованието за риска в ежедневната си работа. Трудно е да се намери подходящо място за образованието за риска в училищните програми, но още по-трудно е то да се включи в учебните програми за бъдещи учители. Случаите обаче представят различни подходи и методи, които могат да бъдат обмислени и разширени.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |