Factsheet 101 - Насърчаване на здравето сред младите работници - Резюме на случаи на добри практики

Keywords:

В тази фактологична справка са обобщени 12 случая на добри практики, в които са посочени разнообразни инициативи и мероприятия за насърчаване на здравето на младите работници. При младите работници има по-висок процент злополуки без смъртен изход и е по-голяма вероятността да страдат от професионални болести в сравнение с работната сила като цяло. Въпреки това, вместо да причиняват увреждане, работните места могат да се превърнат във важен източник за насърчаване на здравето, като предложат възможност за подобряване на общото здраве на работниците. По този начин ще бъдат облагодетелствани и дружествата чрез намаляване на разходите, свързани с болести, и увеличаване на производителността.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |