Sammanfattning - Norges strategi för att se till att arbetsmiljöreglerna efterlevs: Arbetsinspektionens och det förebyggande arbetets roll

Keywords:

I denna rapport presenteras resultaten av forskning om den roll arbetsinspektionen och det förebyggande arbetet har i Norge när det gäller att se till att arbetsmiljöbestämmelserna efterlevs. Rapporten beskriver Norges nuvarande arbetsmiljöstrategi och redogör för resultaten av sex ämnesspecifika fallstudier.

Arbetsinspektionen har genomgått en omfattande utveckling under de senaste åren, bland annat under pandemin, vilket har inneburit bättre främjande och efterlevnad av arbetsmiljöbestämmelserna. I rapporten diskuteras också möjligheten att överföra de olika arbetsmiljöförbättrande verksamheterna i Norge till andra länder.

Ladda ner in: en