Externt förebyggande arbete i Norge – överväganden och överförbarhet

Keywords:

Denna policygenomgång fokuserar på rollen för externt förebyggande arbete i Norge inom två verksamhetsområden: företagshälsovården och systemet med regionala skyddsombud. Dessa funktioner hjälper till att se till att bestämmelser och arbetsmiljörutiner följs.

Företagshälsovårdssystemet bidrar till förbättringar på norska arbetsplatser. När det gäller systemet med regionala skyddsombud är det nödvändigt att olika villkor gäller för olika branscher. I samtliga fall ska dock systemet säkerställa att skyddsombuden vid företag som måste ha sådana ombud har den utbildning som krävs. Överförbarhet till andra europeiska länder diskuteras också.

Ladda ner in: en