Tillsyns- och vägledningsverksamhet som genomförs av den norska arbetsinspektionen – överväganden och överförbarhet

Keywords:

I denna policygenomgång presenteras fyra centrala verksamheter som genomförs av den norska arbetsinspektionen. De har alla potential att överföras till EU:s medlemsstater.

För det första är arbetsinspektionens riskbaserade strategi mycket effektiv när alla tillgängliga åtgärder tillämpas. För det andra förklaras framgångarna för det myndighetsövergripande samarbetet mot brottslighet med att de deltagande myndigheterna ligger nära varandra, eftersom detta underlättar informationsutbyte. Telefonservicen är mycket effektiv tack vare att den består av ett team med olika yrken och har infört en chattbot. Slutligen presenteras lärdomar från covid-19-pandemin.

Ladda ner in: en