Den norska arbetsinspektionens riskbaserade strategi: stöd till efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser (fall NO1)

Keywords:

Den norska arbetsinspektionen ansvarar för tillsyn av arbetsmiljön vid över 220 000 landbaserade företag. I denna fallstudie beskrivs den riskbaserade strategi som myndigheten använder för att åstadkomma bästa möjliga inspektionsplaner.

Med hjälp av en rad olika informationskällor, från tips till officiella rapporter, använder inspektörerna strategin – och sin sakkunskap – för att nå ut till de branscher, företag och arbetstagare som utsätts för störst risker. Strategin omfattar olika arbetsmiljöutmaningar och kan även med fördel tillämpas i EU:s medlemsstater.

Ladda ner in: en