Norges myndighetsövergripande samarbete mot brottslighet: stöd till efterlevnaden av arbetsbestämmelser (fall NO2)

Keywords:

Norges myndighetsövergripande samarbete mot brottslighet utvecklades utifrån ett regeringsinitiativ för att ta itu med frågor som rör arbetsrelaterad brottslighet och så kallad social dumpning. I denna fallstudie undersöks hur samarbetet riktar in sig på brott mot arbetsmiljöbestämmelser (arbetsrelaterad brottslighet) och skydd för utländska arbetstagares arbetsmiljö (genom att motverka social dumpning).

Samarbetet mellan de fyra deltagande myndigheterna innebär utmaningar, såsom informationsutbyte och avsaknad av ett gemensamt it-system. Det har dock varit framgångsrikt när det gäller att stärka kampen mot arbetsrelaterad brottslighet.

Ladda ner in: en