Norges regionala skyddsombud: stöd till efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser (fall NO6)

Keywords:

Regionala skyddsombudbehövs särskilt inom vissa branscher, t.ex. bygg och anläggning, hotell och restaurang samt städbranschen. De regionala skyddsombuden ser till att företagen har ett valt skyddsombud med den utbildning som krävs.

Denna fallstudie handlar om Norges system med regionala skyddsombud inom byggbranschen och städbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Olika situationer beskrivs när det gäller hur de regionala skyddsombuden fullgör sina uppgifter och i förhållande till den specifika bransch som de arbetar med. De regionala skyddsombuden har under de senaste åren breddat sin tillgänglighet via digitala kanaler för att utöka sin utåtriktade verksamhet och synlighet.

Ladda ner in: en