Den norska arbetsinspektionens telefontjänst: stöd till efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser (fall NO4)

Keywords:

Arbetsinspektionen har en telefontjänst för att svara på frågor som rör rättigheter och skyldigheter på Norges arbetsplatser. Tjänsten förser relevanta aktörer med den kunskap och de verktyg de behöver för att följa tillämpliga bestämmelser.

Som framgår av denna fallstudie är denna väglednings- och rådgivningstjänst effektiv när det gäller att hjälpa arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och andra att få den information de behöver. Den är även effektiv när det gäller att förse utländska arbetsgivare och arbetstagare med information, som ges på ytterligare fem språk och förmedlas av personal med olika yrkesbakgrunder.

Ladda ner in: en