Norges erfarenhet och lärdomar från covid-19-pandemin: stöd till efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser (fall NO3)

Keywords:

När covid-19-pandemin bröt ut fortsatte omkring hälften av Norges anställda att arbeta på sin vanliga arbetsplats. Den norska arbetsinspektionen fick i uppgift att ge stöd till och främja efterlevnaden av nya bestämmelser om infektionskontroll

I denna fallstudie beskrivs hur myndigheten bidrog till att begränsa risken för virusspridning genom att ge råd om efterlevnad på norska arbetsplatser, även för invandrade arbetstagare. Myndigheten ändrade sin inspektionspraxis och införde digitala plattformar för att nå ut till både företagen och deras arbetstagare.

Ladda ner in: en