Norges företagshälsovård: stöd till efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser (fall NO5)

Keywords:

Arbetsmiljölagen i Norge kräver att vissa branscher har en företagshälsovård. Den norska arbetsinspektionen kontrollerar att företagen följer denna bestämmelse och att företagshälsovården används på det sätt som det är tänkt.

Denna fallstudie visar att det finns stora variationer i hur företagen och företagshälsovården samarbetar i arbetsmiljöfrågor. De senaste ändringarna i arbetsmiljölagen innebär att fokus flyttas från personlig hälso- och sjukvård till att se till att företagen får hjälp i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ett positivt resultat är att företagen nu måste använda sig av företagshälsovården vid riskbedömningar.

Ladda ner in: en