Sammanfattning Psykosociala risker i Europa: Förekomst och strategier för förebyggande

Keywords:

Denna sammanfattning utgår ifrån en gemensam rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) om psykosociala risker på arbetsplatsen. Rapporten bygger på dessa båda organs arbete, som kompletterar varandra, vilket också återspeglas i deras olika roller. I rapporten tar man upp de komplexa sambanden mellan hälsa och arbetsliv, presenterar jämförande information om förekomsten av psykosociala risker bland arbetstagare och undersöker dessa riskers samband med hälsa och välbefinnande. Man tittar också på i vilken utsträckning institutioner och företag vidtar åtgärder för att hantera psykosociala risker och beskriver insatser som kan göras inom företag. En översikt över politiken i sex medlemsstater ingår i rapporten.

Ladda nerin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Fler publikationer om detta ämne